Predbračni ispit za venčanje u pravoslavnoj crkvi

Datum: 15. 02. 2014. Kategorije: Crkveno venčanje, Saveti oko organizacije, Saveti, Ceremonija

Kako bi se venčanje u crkvi obavilo, potrebno je da budući bračni par prođe kroz postupak predbračnog ispita, kojim crkva ispituje i utvđuje da li kandidati za brak ispunjavaju sve uslove koje propisuju crkveni kanoni za sklapanje braka. 

predbracni-ispit-crkveno-vencanje-1

Predbračni ispit mora biti obavljen najmanje šest do tri nedelja pre datuma venčanja, a venčanje u Pravoslavnoj crkvi bi trebalo zakazati barem mesec dana ranije, a ukoliko se radi o mešovitom braku onda i ranije kako bi se na vreme dobio odgovor na molbu.

Na ovom ispitu potrebno je da dostave

  • Krštenicu
  • Pismo od nadležnog sveštenika - ukoliko je mlada ili mladoženja iz druge parohije
  • Potvrdu o slobodnom bračnom stanju
  • Pismo saglasnosti od roditelja - ukoliko su mladenci mladji od 18 godina

Za obavljenje predbračnog ispita zadužen je nadležni sveštenik buduće neveste (u nekim slučajevima i nadležni sveštenik mladoženje). Potrebno je i prisustvo dva svedoka, kumova ili roditelja.

O izvršenom predbračnom ispitu dobija se pismena potvrda koja se predaje nadležnom svešteniku mladoženje i na osnovu te potvrde, sveštenik može obaviti venčanje. Potvrda je važeća 6 meseci.

Predbračni ispit se obavlja na tri nedelje pre venčanja, kako bi sveštenik mogao na tri Liturgije u Crkvi, da oglasi želju kandidata za Venčanje, i da pita narod, da li postoji neka smetnja za njihov brak. Oglašavanje se može vršiti i na liturgijama na praznike, i tada oglasni rok od tri nedelje kraće traje.

Izvor: www.svetosavlje.org

2.5/5 ocena (4 glasova)

Autor teksta: Marijana Milanović