Potrebna dokumentacija za građansko venčanje

Datum: 02. 02. 2014. Kategorije: Građansko venčanje, Saveti oko organizacije, Saveti, Ceremonija

Dragi mladenci, saznali smo za vas šta je sve potrebno prikupiti od dokumentacije za sklapanje građanskog braka.

Moguće je zakazati venčanji bilo kog dana u nedelji i u vreme koje vama odgovara, ukoliko termin nije već zauzet. Takođe, imate pravo da izaberete matičara koji će vas venčati, ali taj matičar mora da se usaglasi sa tim. 

dokumetacija-za-gradjansko-vencanje-1

Za sklapanje građanskog braka pred matičarem potrebno je da budući mladenci:

 • Zakažu venčanje u gradskoj kući ili mesnoj zajednici(ako se venčavaju na selu)
 • Prilože važeće lične karte
 • Dostave dokaz o uplaćenoj taksi
 • Po potrebi i druga dokumenta

Lica koja nisu rođena u gradu u kojem se venčavaju, potrebno je da dostave:

 • Važeću ličnu kartu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci)

Maloletne osobe moraju dostaviti:

 • Sudsko ovlašćenje, ali prethodno se podnosi zahtev u centru za socijalni rad.

Osobe koje su već bile u braku potrebno je da prilože:

 • Izvod iz matične knjige venčanih prethodno sklopljenog braka, sa zabeleškom o prestanku istog

Za izlazak matičara na teren potrebno je da pored navedene dokumentacije:

 • Podnesete zahtev za izlazak matičara na teren
 • Platite naknada za izlazak na teren, koja iznosi od 11.000-13.000 rsd i dostavite dokaz o plaćenoj usluzi radi zaključenja braka
 • Za stara, nemoćna i bolesna lica, uz medicinsku dokumentaciju, usluga izlaska službenog lica na teren iznosi oko 250 rsd

gradjansko-vencanje-4

Potrebna dokumentacija ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin:

Za državljanina Republike Srbije:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o državljanstvu
 • Važeća lična karta
 • Dokaz o uplaćenoj taksi
 • Po potrebi i druga dokumenta

Za stranog državljanina:

 • Izvod iz matične knjige rođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača
 • Važeći pasoš stranog državljanina
 • Po potrebi i druga dokumenta

*Napomena za strane državljanine:

 • Ukoliko strani državljanin ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača na dan zakazivanja venčanja i na sam dan venčanja!
 • Ukoliko strani državljanin ne može prisustvovati venčanju, može se sklopiti brak prisustvom punomoćnika i odgovarajućeg ovlašćenja koje mora biti overeno u sudu

gradjansko-vencanje-6

Potrebna dokumentacija za kumove:

 • Važeća lična karta, poneti je na dan venčanja ili dostaviti kopiju ranije.

*Napomena za svu dokumentaciju koju treba dostaviti:

 • Dokumenta se predaju u originalu i ne mogu biti starija od 6 meseci.
 • Prilikom sačinjavanja zapisnika o prijavi zaključenja braka potrebno potrebno je lično prisustvo mladenaca.
 • Predata dokumentacija se zadržava

Zaključeni brak matičar upisuje u matičnu knjigu venčanih u koju se upisuju mladenci, svedoci i matičar. Odmah po zaključenju braka, mladencima se uručuje venčani list.

gradjansko-vencanje-3

4.0/5 ocena (14 glasova)

Autor teksta: Marijana Milanović