Brak kao institucija

Datum: 20. 02. 2014. Kategorije: Građansko venčanje, Ceremonija

Šta je brak i šta u stvari predstavlja institucija braka?

Zakon kaže da je brak uređena zajednica života između žene i muškarca. Smatra se zaključenim u trenutku kada bračni drugovi daju saglasnu izjavu volje za njegovo zaključenje pred nadležnim matičarem, na način koji je predviđen zakonom. Brak neće biti punovažan ako je za njegovo zaključenje postojala neka bračna smetnja ili ako nema slobodnog pristanka budućih bračnih drugova, već je pristanak iznuđen prinudom ili dat u zabludi. Takođe, niko ne može zaključiti nov brak dok mu ranije zaključen brak ne prestane. Brak takođe reguliše imovinsko pravne odnose između bračnih drugova, što znači da po pravilu supružnici dele imovinu koju su stekli. U građanski brak mogu stupiti samo punoletne osobe različitog pola, ali iz opravdanih razloga sud može dozvoliti stupanje u brak i maloletnom licu starijem od 16 godina, ako utvrdi da je ono dostiglo telesnu i duševnu zrelost, ali za to sud takođe mora pribaviti mišljenje iz centra za socijalni rad.

Ideja braka kao institucije polazi od toga da dvoje ljudi svoju vezu učine javnom i zakonski priznatom, pa na temelju toga imaju određena prava ali i obaveze.

gradjansko-vencanje-2

Inspiracija: www.yellowpages.rs

2.0/5 ocena (1 glasova)

Autor teksta: Marijana Milanović