Šta je sve neophodno za promenu prezimena u dokumentaciji nakon venčanja

Datum: 25. 06. 2014. Kategorije: Građansko venčanje, Ceremonija

Venčanje je samo po sebi veoma zahtevno, a pored velikog broja obaveza koje imate kod organizacije, javljaju se i dodatne obaveze koje nastaju posle samog venčanja.

Na građanskom venčanju supružnici imaju pravo da odaberu da li će promeniti prezime i u skladu sa tom odlukom dolaze i obaveze promene dokumentacije.

Verujem da vam nije najbitnija stvar da nakon venčanja sređujete papirologiju, ali morate znati da bi promena prezimena u dokumentaciji trebala da bude prioritet.

promena-prezimena-vencanja

O nastalim promenama treba obavestiti sve organizacije i ustanove kojima su neophodni vaši tačni podaci, a to najčešće podrazumeva promenu kompletne dokumentacije. Pored izdvojenog vremena potrebno je izdvojiti i pozamašnu sumu novca, koja vam posle venčanja i svih troškova , verujem neće baš lako pasti. 

Vremenski period za promenu prezimena u dokumentaciji

Postoji zakonska obaveza da se dokumenta moraju promenuti 15 dana nakon venčanja, odnosno nastanka promene. Pored promene prezimena potrebno je i promena prebivališta, ukoliko je došlo do promene adrese stanovanja. 

Zbog puno vremena i strpljenja koje je potrebno uložiti, mnogi zanemaruju ova prvila i često se odlučuju da neki dokument promene tek kada im isti zatreba.  

Spisak dokumentacije koju je potrebno promeniti

1. Venčani list

Poznat je kao "izvod iz matične knjige venčanih" i njega izdaje matičar. Venčani list se dobija odmah nakon same ceremonije građanskog venčanja i služi kao dokaz o sklopljenom braku.

izvod-iz-maticne-knjige-vencanih-promena-prezimena-vencanja

Ovaj dokument se u originalu uvek daje na uvid, dok kopije ostaju kod nadležnih organa. Po sklapanju braka matičar je u obavezi da dostavi izveštaj koji se zapisuje u knjigu venčanih i knjigu rođenih. Opština u kojoj ste se venčali treba da dostavi vašoj opštini promenu podataka.

Neophodno je sačekajte nedelju ili dve nakon venčanja kako bi nastale promene bile upisane i tek onda možete zatražiti Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu sa novim prezimenom. U slučaju da se desi da opština ne izvrši promene, potrebno je da odete lično i na osnovu Venčanog lista zatražite da se te promene upišu u knjigu rođenih.

Za izvod iz matične knjige venčanih treba izdvojiti 400,00 rsd.

2. Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu

Izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu su vam neophodni za promenu prezimena u ostaloj dokumentaciji.

U matičnim službama ovaj dokument možete dobiti:

 • Ličnim podnošenjem zahteva. Izvod se dobija odmah, samo je potrebno da sačekate svoj red, podnesete zahtev i uplatitu takse. (U većim gradovima, izvod iz matične knjige rođenih može se dobiti i u glavnoj pošti.)
 • Telefonskim pozivom. U nekim gradovima poput nekih opština u Beogradu, možete doći do željene dokumentacije i telefonskim pozivom
 • Elektronskim putem. Na sajtu euprava.gov.rs možete saznati sve najnovije detalje o plaćanju i obrazcu koji je neophodno popuniti. Kako bi vam dokumentacija bila dostavljena putem pošte potrebno je da na stranici eUPRAVE pronađete svoj grad i podnesete zahtev za izvod iz matične knjige rođenih. Ukoliko ne postoji ta opcija za vaš grad, potražite sajt Virtuelni matičar koji se nalazi na gradskom sajtu. (primer grada Beograda- opštine Zvezdara) Dovoljno je da na internetu nađete sajt opštine u kojoj ste rođeni i tamo ćete pronaći virtuelnog matičara koji će vam pružiti sve neophodne informacije. Ovaj dokument stiže na kućnu adresu, najčešće u roku od 2-3 dana od dana podnošenja zahteva.

Potrebna dokumentacija za dobijanje izvoda:

 • Zahtev za izdavanje
 • Dokaz o uplaćenoj taksi

Za izvod iz matične knjige rođenih treba izdvojiti 400,00 dinara, dok za Uverenje o državljanstvu treba izdvojiti 700,00 dinara, ukupno će vas izneti 1.100,00 rsd (sa napomenom da se iznos može razlikovati od opštine do opštine).

izvod-promena-prezimena-vencanja

3. Lična karta

Lična karta je dokument koji vam je neophodan na uvid pri vađenju ostale dokumentacije, pa iz tog razloga on treba da vam bude prioritet.

U skladu sa članom 19. Zakona o ličnoj karti ("Službeni glasnik RS" br. 62/06 i 36/11) imalac lične karte je dužan da usled promene njegovih ličnih podataka podnese zahtev za izdavanje nove lične karte u roku od 15 dana od nastale promene.

Ličnu kartu možete promeniti:

 • Ličnim podnošenjem zahteva u Mup-u
 • Elektronskim putem možete zakazati termin za predaju dokumentacije za novu ličnu kartu

Za novu ličnu kartu neophodno je dostaviti:

 • Izvod iz matične knjige venčanih,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uverenje o državljanstvu,
 • Važeću ličnu kartu (odnosno drugu važeću ispravu kojom se može utvrditi identitet podnosioca zahteva),
 • Opciono jednu fotografiju veličine 5 cm x 5 cm
 • Dokaz o uplaćenoj naknadi za izradu nove lične karte.

Za vađenje nove lične karte potrebno je izdvojiti 928,80 za obrazac + 226,00 za troškove tehničke izrade. Sve ukupno će vas izneti 1.154,80 rsd. 

licna-karta-promena-prezimena-vencanja

4. Pasoš

Nakon što ste dobili novu ličnu kartu sa promenjenim prezimenom, možete izvaditi i novi pasoš. Procedura je ista kao i kod vađenja nove lične karte.

Za vađenje novog pasoša potrebno je izdvojiti 3.600,00 rsd

pasos-promena-prezimena-vencanja

5. Prebivalište

Potrebno je da prijavite prebivalište i promenu adrese stana u roku od 8 dana od dana nastanjenja promene adrese stana.

Pri promeni mesta prebivališta, neophodno je prvo odjaviti staro, a zatim prijaviti novo prebivalište. Uvođenjem biometrijskih ličnih dokumenata ova procedura znatno je olakšana, tako da u brojnim slučajevima samo prijavljivanje na novu adresu znači odjavu sa stare.

Kod promene prebivališta, neophodno je prisustvo vlasnika stana na čijoj adresi se prijavljujete, kao i njegova lična karta i dokaz o vlasništvu stana.

Za prijavu novog prebivališta potrebno je izdvojiti 200,00 rsd

6. Vozačka dozvola

Vozačku dozvolu je takođe neophodno promeniti zbog promene prezimena ili prebivališta.

Od dokumentacije je potrebno dostaviti:

 • aktuelnu vozačku dozvolu,
 • važeću ličnu kartu sa promenjenim prezimenom i prebivalištem
 • dokaz o plaćenim naknadama

Za promnu prezimena i prebivališta u vozačkoj dozvoli vam je potrebno 250,00 rsd za naknadu za troškove izrade vozačke dozvole + 621,00 rsd za naknadu za izdavanje vozačke dozvole + 690,00 rsd za naknadu za republičku administrativnu taksu, što sve zajedno iznosi 1.566,00 rsd

vozacka-dozvola-promena-prezimena-vencanje

7. Zdravstvena knjižica

Možete promeniti podatake u zdravstvenoj knjižici

 • Ukoliko ste zaposleni, gde je potrebno da odnesete venčani list u firmu.
 • Ukoliko se samostalno prijavljujete, gde je potrebno da dostavite izmenjene podatke Fondu za penziono i invalidsko osiguranje, pa onda i Fondu za zdravstveno osiguranje.

Za izdavanje nove zdravstvene knjižice potrebno je:

 • popuniti M i M3 obrasce (ukoliko ste zaposleni, moraju biti overeni u vašoj firmi),
 • dostaviti venčani list (orignial na uvid i fotokopiju koja se predaje)
 • staru zdravstvena knjižica.

Ispravke u zdravstvenoj knjižici se vrše:

 • za nezaposlena lica u opštini gde se nalazi prebivalište lica,
 • za zaposlena lica u opštini gde se nalazi sedište radne organizaciјe.

Na sajtu republičkog fonda za zdravstveno osiguranje možete pronaći spisak obrazaca za PIO fonda i opis procedure za izdavanje zdravstvene knjižice.

Za izdavanja nove zdravstvene knjižice nemate naknade.

zdravstvena-knjizica-promena-prezimena-vencanja

8. Platne kartice

Promenu ličnih podataka i platnih kartica moguće je regulisati ličnim odlaskom u banku, gde je neophodno priložiti novu ličnu kartu. 

Procedura se može razlikovati od banke do banke, ali kako bite bili sigurni najbolje je da kontaktirate svoju banku ili na njihovom sajtu nađete informacije o tome koja je tačna procedura kada je promena prezimena i adrese stanovanja u pitanju.

Naknada se razlikuje od banke do banke.

kartice-promena-prezimena-vencanja

9. Radnička knjižica

Za promena podataka u radničkoj knjižici potrebna je da odete lično u Opštinu i predate:

 • Radničku knjižicu
 • Fotokopiju lične karte
 • Izvod iz knjige venčanih

Naknada za izmene podataka u radničkoj knjižici se ne naplaćuju.

radnicka-knjizica-promena-prezimena-vencanja

10. Nacionalna služba za zapošljavanje

Ukoliko se nalazite na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, potrebno je da odete lično i priložite novu ličnu kartu, kako bi vam izmenili podatke. Ovo je neophodno uraditi ukoliko vam treba potvrda iz NSZ ili planirate da se zaposlite, a kako ne bi došlo do pojave greške u dokumentaciji.

 11. Udruženja ili institucije u kojima ste član

Potrudite se da proverite da li ste promenili podatke svuda gde je je to neophodno i gde može doći do pojave problema ukoliko se vaši podaci ne podudaraju. 

Ukupni troškovi pribavljanja nove dokumentacije iznose 8.020,80 rsd, u koju nisu uračunati troškovi banke i drugih institucija koje nisu konkretno navedene.

dokumentacija-promena-prezimena-vencanja

Ceo ovaj proces je naporan i zahteva puno vremena, strpljenja ali i novca. Moj savet je da se u napred pripremite, prikupite sve neophodne informacije kroz naš post i linkove, odradite sve elekronski što je moguće i tako pripremljeni krenete u promenu dokumentacije. Biće vam lakše da sve odmah sredite i tako ćete rešiti jednu veliku obavezu. Izbegnite situacije u kojima će vam hitno trebati neki dokument, a nećete biti u situaciji da ga tom brzinom i dobijete.

Olakšica će biti za devojke koje planiraju da se udaju u 2015. godini.

Tada će se, kažu u Ministarstvu pravde i državne uprave, formirati registar građana i početi da se primenjuje novi Zakon o opštem upravnom postupku. Tvrde da vam tada više neće biti potrebni izvodi iz opštine, jer će službenici MUP-a morati sami da pribave te podatke.

Izvor: www.mup.gov.rswww.rfzo.rswww.politika.rs

4.6/5 ocena (23 glasova)

Autor teksta: Marijana Milanović