Budžet za venčanje

Kako bi vam pomogli da steknete uvid u to koliko će vas vaše venčanje koštati, pripremili smo korisne tabele za izračunavanje budžeta. 

Tabela 1 - Kalkulator budžeta za venčanje će vam pomoći da unosom odgovarajućih iznosa za navedene usluge dođete do krajnjeg iznosa, odnosno vašeg okvirnog budžeta za venčanje. Na taj način možete steći utisak koliko vas željeno venčanje može koštati i kako da eventualno uštedite. Unosom različitih iznosa možete doći do idealnog budžeta koji vama odgovara.

Tabela 2 - Orijentir troškova za venčanje će vam pomoći da sagledate sve troškove koji se mogu javiti u procesu organizacije, pa čak i one kojih se ne bi setili sve do trenutka kada vam zatrebaju. U tabeli se takođe nalazi spisak svih troškova sa okvirnim cenama na našem tržištu koje će vam poslužiti kao smernice prilikom sklapanja vašeg ličnog budžeta za venčanje. Takođe u ovoj tabeli možete pronaći polja koja vam omogućavaju da zapisujete koji iznos novca ste već dali kao kaparu, kojeg datuma i koliko vam je preostalo za izmirenje duga i tako pratiti tok plaćanja. Na taj način ćete, takođe, imati uvid u sve troškove koji se mogu javiti naknadno, čak i u one neplanirane.

Obe tabele možete preuzeti u Excel i PDF formatu, što vam omogućava da ovu tabelu vodite u elektronskoj i štampanoj formi. 

Klikom na link možete pruzeti tabele u Excel i PDF formi.

  • Kalkulator budžeta za venčanje ( Excel / PDF )
  • Orijentir troškova za venčanje Excel / PDF )

budzet-za-vencanje